Rutiner for god hygiejne

Hver dag er vi mange børn og voksne samlet på ét sted, og det er let for en smittekilde at udvikle sig og spredes. Hvis vi alle gør brug af de retningslinjer for håndhygiejne i daginstitutioner, der anbefales, kan vi nedsætte vores sygefravær. ”La vær og smit, vask hænder tit” syntes at være sloganet her.

Vi har i institutionen gennemgået vores rutiner med hensyn til hygiejne, håndvask og rengøring – også af legetøjet. Der bliver gjort grundigt rent hver dag i vuggestuen og børnehaven. Udesko er ikke tilladt indenfor, og vi har lagt blå sutter frem til at tage ud over udeskoene, når I afleverer og henter. Vi lufter ud og opholder os udendørs så meget og så længe som muligt. Vi sørger også for, at børnene ikke tørrer næse i ærmerne, drikker af fælles krus, deler tallerken, låner bestik eller sut af hinanden. 

Håndvask igen igen

Vi anbefaler, at børnene og I selv vasker hænder, når I kommer i institutionen og når I kommer hjem. Derudover vasker vi og børnene hænder, når vi har pudset næse, skiftet ble, været udenfor – og selvfølgelig, når vi har været på wc. Desuden har vi håndspritdispensere sat op, så de er nemme at gå til for både pædagoger og forældre. 

Generelt kan det anbefales at vaske hænder før og efter: man skal lave og spise mad, ved pusle- og toiletbesøg, man skal behandle sår, pleje syge, pudse næse, har haft jord på hænderne, håndtere beskidt vasketøj, tørre blod eller opkast op (også selv om man har haft handsker på).

Klip og rens også gerne jeres børns negle jævnligt – mindst en gang om ugen. Børns negle er effektive transportmidler for alle mulige smitstoffer. Mange hudproblemer kan også forebygges ved at holde barnets negle rene og kortklippede med afrundede kanter, så neglene ikke kan kradse hul i huden.  

Når næsen løber - og man nyser

Brug ikke egne bare hænder til at tørre dit barns næse, for derefter at tørre fingrene af i bukserne! Puds i stedet næsen i engangsservietter, smid servietten i en lukket spand og vask eller sprit altid hænder af derefter. 

Lær også barnet at nyse i albuen og ikke i hænderne, da det blot er med til at sprede smitten. Nys heller ikke ud i luften, da det spreder milliarder af partikler ud over andre.

Når barnet er syg:

Vi modtager ikke syge børn i Røde Ko i Centrum. Børn er syge, hvis de har feber, er stærkt forkølede eller hvis de har en smitsom sygdom. Børn skal også blive hjemme, hvis de er for sløje til at kunne deltage i de daglige aktiviteter. 

Dette skyldes, at vi ønsker at holde de andre børn og personale raske, men også fordi et sygt barn hurtigere bliver rask i hjemmet, hvor det ikke skal være i institutionens urolige og krævende miljø. Barnet skal være hjemme, til det er helt rask, og vi anbefaler generelt en dag hjemme uden feber. Det nedsætter sygedage for både børn og voksne. 

Ring til os

Når dit barn er blevet syg eller holder fri, skal I ringe og give os besked så tidligt som muligt af hensyn til vores planlægning af dagen. Mindst lige så vigtigt er det for os, at I raskmelder jeres barn igen, enten dagen før, eller på selve dagen så snart I ved dette. 

Jo tidligere vi får besked om syge og rask børn, jo bedre. Især hvis der samtidig skulle opstå sygdom blandt personalet, er det vigtigt for os at vide, hvor mange børn der kommer.

Hvornår er dit barn syg?

Da der ofte kan herske tvivl om hvornår et barn er for sygt til at være i vuggestuen, eller hvornår de er raske nok til at vende tilbage, er her de mest almindelige forholdsregler for at undgå smitte og unødvendigt lange sygdoms forløb for børn, forældre og personaler. 

Som hovedregel skal man henholde sig til Sundhedsstyrelsens retningslinier på følgende link: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2001/smitsomme_sygdomme/kap03.htm 

"...syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter"

Dette for at tage hensyn til raske børn og personale, men også fordi et sygt barn hurtigere bliver rask i hjemmet uden at skulle udsættes for den belastning, det er for et sygt og træt barn at skulle opholde sig i det mere urolige og krævende miljø, der er i en daginstitution.

Når dit barn får tænder

https://www.tandlaegeforeningen.dk/patienter/livsfaser/boern-og-unge/naar-dit-barn-faar-taender/

Det er altid svært

Erfaringsvis vil det pædagogiske personale i daginstitutionerne ofte være udsat for et betydeligt pres fra forældrene med et sygt barn eller, et barn der er rekonvalescent, for at modtage børnene i institutionen.

Ofte henvises der til de betydelige sociale konsekvenser, det kan have, at et barn skal holdes hjemme. Ikke desto mindre mener man, at det almindeligvis er rimeligt at følge de retningslinier sundhedsstyrelsen har udstukket, idet en for tilfældig og lemfældig omgang med de sædvanlige bestemmelser meget vel kan føre til, at ikke blot ’en familie, men mange vil blive berørt af problemerne. 

Det vil være lettere for forældrene, hvis de i forvejen har overvejet, hvilke arrangementer og hjælpemidler, der kan iværksættes, end hvis dette først skal ske i den akutte situation.


Lidt om medicin

Da vi oplever, at flere og flere børn får smertestillende medicin, opfordrer vi på det kraftigste, forældre til at holde deres børn hjemme, da vi dermed betragter barnet som værende syg.

Institutionen kan ikke påtage sig at uddele medicin, det være sig hostesaft, øjendråber, øredråber, næsedråber eller antibiotika. Vi giver kun medicin, hvis der er tale om en kronisk lidelse dokumenteret med en lægeattest.

Børn der er i behandling med antibiotika after akut hals- eller øreinfektion, kan modtages efter 3 dages penicillinbehandling, såfremt de er raske nok og klar til en aktiv dag mellem mange børn og voksne.

Børn, der ikke er medtagne og som kun har let snue, kan modtages hvis de i øvrigt er i stand til at deltage i institutionens almindelige aktiviteter inklusive udeophold.

Børn, der er i behandling med antibiotika efter en akut hals- eller øreinfektion, kan modtages efter tre dages penicillinbehandling, såfremt de er raske.

Institutionen kan ikke påtage sig at uddele medicin, det være sig hostesaft, øjendråber, øredråber, næsedråber eller antibiotika.


Smitsomme mave tarmsygdomme

De smitsomme mave tarmsygdomme er uhyre almindelige, især i vuggestuerne. Her gælder som hovedregel, at et barn ikke må modtages, hvis det har feber eller unormal afføring eller opkastninger. I almindelighed er det rimeligt at holde barnet hjemme, indtil det har været feberfrit og klinisk rask et døgn.

Almindelige hygiejneprincipper

-          At vi altid skal vaske hænder efter at have tørret en snotnæse.

-          At næsen altid tørres med papir, som smides i en lukket spand.

-          At man vasker sine hænder før vi spiser.

-          At vi ikke deler bestik, glas og sut.

-          At vi ikke har udesko på inden døre.

Hertil kommer at vi som institution lufter jævnligt ud, sørger for grundig rengøring - også af legetøj og sengetøj. Og at vi tilstræber at alle børn kommer ud hver dag.